Kinderen banner

 

Taalschool013

 

Wat wil de Taalschool voor kinderen en hun ouders betekenen? (visie)

 

De Taalschool wil kinderen de Nederlandse taal leren zodat ze bij doorstroming naar het regulier onderwijs Nederlands spreken, lezen en schrijven - passend bij het vastgestelde uitstroomniveau. Daarnaast wil de Taalschool een veilige leeromgeving zijn waar leerlingen zich sociaal emotioneel kunnen ontwikkelen en zich hierbij begeleid weten door de leerkrachten.