Kinderen banner

 

Taalschool013

Waarom bestaat de Taalschool? (missie)

 

De Taalschool is een stedelijke voorziening voor nieuwkomers in de leeftijd van 4-12 jaar die in Nederland onderwijs willen of moeten volgen. Onze leerlingen zijn afkomstig uit heel de wereld, spreken niet of onvoldoende de Nederlandse taal en krijgen bij ons gedurende 1 á 2 jaar onder andere een intensief woordenschatprogramma aangeboden waarbij ook aandacht is voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen binnen een nieuwe cultuur.

 

 

De Taalschool wil effectief onderwijs verzorgen dat aansluit bij het individuele niveau van de kinderen uit de doelgroep, hun ontwikkeling stimuleren en met hen een uitstroomniveau bereiken dat de hoogste slagingskans biedt op de vervolgschool. Daarnaast wil de Taalschool respect voor de diverse culturele achtergronden van de leerlingen uitdragen, binnen een veilige leeromgeving.